Revízie

!!! Revízie je povinné obnovovať každých 5 rokov !!!

V dnešnej dobe je zvykom porovnávať kvalitu aktuálnych vecí, materiálu alebo práce s tými z minulosti. Platí nepísané pravidlo, že v minulosti sa veci robili kvalitnejšie a viac vydržali. Toto sa však nedá povedať o elektroinštlácii, pri ktorej sa týmto pravidlom nemôžeme riadiť.

Pár rokov dozadu sa používali hliníkové vedenia a ističe (bakelitové, čierne, dokonca okrúhle poistky),  ktoré nemajú dostatočnú životnosť, pretože po čase je potrebné ich dotiahnuť. Hliník môže pôsobením tepla z elektrického prúdu tiecť- maknúť, čím sa zvýši odpor v spoji, čo spôsobuje skrat. Takýto spoj začína iskriť, prehrievať sa a nakoniec môže začať tlieť.

Stará elektroinštalácia nedokáže bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ktoré stanovuje norma.

Jediným východiskom ako sa vyhnúť nežiadúcim problémom je rekonštrukcia elektroinštalácie. V praxi to často vyzerá tak, že sa  kladie dôraz viac na estetické hľadisko celej rekonštrukcie a teda elektroinštalácia, ktorá je ukrytá pod omietkou (a zdanlivo plní svoju funkciu správne) sa nemení.

Opak je však pravdou a je len otázkou času, kedy spomínaná elektroinštalácia zlyhá a nastane havarijný stav, ktorému sme sa mohli vyhnúť dôkladnou rekonštrukciou.

V bytoch, domoch, či iných nebytových priestoroch môžeme nájsť nedostatočný počet ističov. V starých bytoch sa väčšinou nachádza malý počet ističov (napríklad 3), ktoré nedokážu daný priestor ochrániť v prípade nejakého problému. V nových stavbách, bytoch alebo domoch sa inštaluje minimálne 10 ističov, čo je adekvátny počet.

V prípade poistnej udalosti je potrebné mať revíznu správu, ktorá má platnosť 5 rokov. Po uplynutí tejto doby je nevyhnutné revíznu správu obnoviť. Obnova spočíva mimo iného aj v skontrolovaní všetkých spojov v zásuvkách, ističoch a rozvádzači.

Na obrázku môžete vidieť príklad toho, čo sa môže udiať so zásuvkou, keď nie ste doma (v danej  zásuvke nebolo nič zapojené). V tomto prípade nebola vykonaná revízia, pri ktorej by sa zistilo slabé dotiahnutie spojov.

Máte problém so svetlom alebo iskrenie zásuviek či vypínačov ?

NEČAKAJTE AŽ KEĎ SA NIEČO STANE