Elektrické poruchy a ich riešenie

Častokrát sa stane, že človek prehliadne jemné iskrenie zásuvky alebo občasné preblikávanie svetla. Avšak práve na takéto veci v domácnosti by sa malo dávať pozor! Pokiaľ je osoba doma a vie v prípade potreby okamžite zasiahnuť, je to ten lepší prípad. Ak sa ale stane, že zásuvka bude iskriť v čase keď doma nikto nie je, môže to mať fatálne následky.

Takéto iskrenie môže viesť k vzbĺknutiu okolitých vecí

 Tieto iskry môžu preskočiť na okolité veci, ktoré môžu hravo vzbĺknuť a pohroma je na svete. Iskrenie zásuviek, vypínačov alebo preblikávanie svetla je spôsobené nesprávnou inštaláciou, zlými materiálmi, zanedbanou starostlivosťou staršiej  elektroinštalácie, alebo nespravenie revízie, ktorá by odhalila prípadné chyby v elektroinštalácii. Práve z takýchto dôvodov je dôležité dodržiavať stanovené lehoty na obnovu revíznej správy. Ale taktiež je nesmierne dôležité nešetriť na miestach, na ktorých si veľa ľudí myslí, že sa ušetriť dá. Opak je pravdou. Je dôležité prácu zveriť do rúk odborníka.

Elektrické poruchy

Na obrázku môžete vidieť príklad toho, čo sa môže udiať so zásuvkou, keď nie ste doma (v danej  zásuvke nebolo nič zapojené). V tomto prípade nebola vykonaná revízia, pri ktorej by sa zistilo slabé dotiahnutie spojov.

Ďalšie názorné prípady čo sa môže stať:

Máte problém so svetlom alebo iskrenie zásuviek či vypínačov ?

NEČAKAJTE AŽ KEĎ SA NIEČO STANE